• Arild Stana
Bilde av Arild Stana

Arild Stana

Seniorrådgiver

Arild Stana er fagansvarlig for fagområdet konkurranseutsetting og selskapsorganisering, eierskap og styrearbeid i KS-Konsulent. Han jobber videre med leder- og organisasjonsutvikling i kommuner, fylkeskommuner og kommunalt eide bedrifter. Han arbeider også med samspill politikk – administrasjon, innovasjonsprosesser og kommunestrukturprosesser.

Arild har fagutdanning som pedagog og har arbeidet som lærer, og i en rekke lederstillinger innenfor oppvekst- og utdanningsområdet. Han har blant annet vært utviklingsleder i Ringsaker kommune, assisterende utdanningsdirektør og utdanningsdirektør hos Fylkesmannen i Hedmark, og stabsleder ved Høyskolen i Hedmark. Arild har videre 6 års erfaring som regiondirektør i KS der han har arbeidet med en rekke av KS' kjerneområder. Han har erfaring fra styrearbeid og styreledelse. Arild har i tillegg til pedagogisk utdanning en Master of Management fra BI som baserer seg på fagområdene organisasjonspsykologi og ledelse av kunnskapsorganisasjoner. Han har også gjennomført studiet «Det verdiskapende styret» ved BI.