• Åsbjørn Vetti
Bilde av Åsbjørn Vetti

Åsbjørn Vetti

Seniorrådgiver og Daglig leder

Åsbjørn arbeider med lederutvikling på toppleder-, virksomhetsleder- og førstelinjenivå; og med ulike organisasjonsutviklings- og omstillingsprosesser. Han arbeider også med kommunal organisering både på administrativt og politisk nivå, samspill politikk – administrasjon, og kommunereformprosesser.

Åsbjørn er utdannet Master of Public Administration fra Handelshøjskolen i København med avhandling om toppledelsens rolle i en samfunnsaktiv kommune. Han er også utdannet pedagog og har en utvidet cand.mag. grad fra UiB, Samfunnsvitenskapelig Fakultet, og har storfag i filosofi. Åsbjørn har til sammen 5 års kommunal erfaring som lærer og personalrådgiver, 7 års erfaring som rådgiver i KS, og har vært rådgiver i KS-Konsulent as fra 2005 og daglig leder fra 2011.