• Åsbjørn Vetti
Bilde av Åsbjørn Vetti

Åsbjørn Vetti

Seniorrådgiver

Åsbjørn arbeider med lederutvikling på toppleder-, virksomhetsleder- og førstelinjenivå; og med ulike organisasjonsutviklings- og omstillingsprosesser. Han arbeider også med kommunal organisering både på administrativt og politisk nivå, samspill politikk – administrasjon, og kommunereformprosesser.

Åsbjørn er utdannet Master of Public Administration fra Handelshøjskolen i København med avhandling om toppledelsens rolle i en samfunnsaktiv kommune. Han er også utdannet pedagog og har en utvidet cand.mag. grad fra UiB, Samfunnsvitenskapelig Fakultet, og har storfag i filosofi. Åsbjørn har til sammen 5 års kommunal erfaring som lærer og personalrådgiver, og 7 års erfaring som rådgiver i KS. Åsbjørn har vært rådgiver i KS-K siden 2005. I perioden aug 2010 til feb 2020 var han også daglig leder for selskapet.