• Hanne Kjensli
Bilde av Hanne Kjensli

Hanne Kjensli

Seniorrådgiver

Hanne Kjensli er tilknyttet KS-Konsulents kompetanseteam rettet mot barnehage og skole, men jobber innenfor alle sektorer og har oppdrag både for kommuner og fylkeskommuner. Hanne arbeider med organisasjonsutvikling og lederutvikling, teamutvikling, coaching og veiledning, innovasjonsprosesser, ekstern skolevurdering, og med konflikthåndtering.

Hanne Kjensli har mer enn 7 års ledererfaring fra kommunal sektor. Hun har jobbet som barnehagelærer, avdelingsleder i barnehage, lærer, skoleleder, og som leder av pedagogisk senter med ansvar for kompetanseheving og utvikling av skolesektoren i Nesodden kommune. Hun har videre jobbet som rådgiver i KS Utdanning, og har i dag en delt stilling og arbeider også i KS Akershus og Østfold. Hanne har drevet eget konsulentselskap, og har hatt veiledningsoppdraget for Utdanningsdirektoratet med coaching og veiledning av ledergrupper ved flere skoler og skolenes skoleeiere. Hanne har også gjennomført eksternvurdering av skoler for Utdanningsdirektoratet. De siste årene har Hanne vært med på å fasilitere kvalitetsutviklingsprosesser for oppvekstområdet i flere kommuner.

I tillegg til lærerutdanning har Hanne en master i utdanningsledelse, og hun er utdannet Kommunikolog. Kommunikologi er læren om "Kommunikasjon og forandring" En Kommunikolog har trent på planlegging, gjennomføring og kvalitetssikring av endringsprosesser på individ, -gruppe og organisasjonsnivå.