• Håvard Moe
Bilde av Håvard Moe

Håvard Moe

Seniorrådgiver

Håvard Moe er seniorrådgiver i KS-Konsulent med ansvar for forretningsområdene Styring og analyse og Politikk og samfunn. Han jobber særlig med spørsmål knyttet til økonomiske analyser av kommunal tjenesteproduksjon, strategi, styring, og planlegging samt organisasjons- og lederutvikling. Han er også fagansvarlig i KS-Konsulent for Kommunekompasset.

Håvard er spesielt opptatt av å finne og utvikle arbeidsformer og verktøy som skaper og fremmer en god styringsdialog i kommunale organisasjoner. Håvard har skrevet boken "Framtidens kommuner – med ansvar for egen utvikling», samt en lang rekke evalueringer og analyser for ulike kommuner og fylkeskommuner.

Håvard er utdannet Cand.mag fra Universitetet i Oslo og Master of Managment fra Handelshøyskolen BI med fagkretsen strategi, økonomi, ledelse og scenarier. Han har toppledererfaring fra Oslo kommune som kultursjef på bydelsnivå. I tillegg har han jobbet 3 år i KS-Forskning og i KS-Konsulent siden 2003.