• Hildegunn Andreassen
Bilde av Hildegunn Andreassen

Hildegunn Andreassen

Seniorrådgiver

Hildegunn Andreassen jobber med tjenesteutvikling og styring på kvalitet innen helse og omsorg. Hun arbeider også med innføring av heltidskultur, lederutvikling, lederveiledning og organisasjonsutvikling i kommuner og fylkeskommuner. Hildegunn er levende opptatt av å skape utvikling som gir bedre ressursutnyttelse og rom for bedre tjenester. ROS-analyse, samfunnssikkerhet og beredskap er også hennes ansvarsområde.

Hun har erfaring som kommunalsjef innen helse, omsorg, sosial og barnevern. Videre har hun vært HR-rådgiver og leder for organisasjons- og kvalitetsutviklingsprosesser, koordinator og teamsykepleier i medisinsk avdeling, og fagansvarlig sykepleier på sykehjem.

Hildegunn er utdannet sykepleier og har i tillegg mastergrad i endringsledelse fra Universitetet i Stavanger. Masteroppgaven omhandlet vurdering av effekt av innføring av ny arbeidstidsordning innen helse og omsorg. Hun har også studert Risiko og samfunnssikkerhet ved Universitetet i Stavanger.