• Hildegunn Thode Dalsnes
Bilde av Hildegunn Thode Dalsnes

Hildegunn Thode Dalsnes

Seniorrådgiver

Hildegunn arbeider med tjenesteutvikling innen helse og velferd, innføring av heltidskultur, kontinuerlig forbedring / K-LEAN, lederutvikling og 10-FAKTOR, strategisk kompetanseledelse, og omstilling innen helse og velferd.

Hildegunn har bakgrunn som HR-rådgiver Harstad hvor hun hadde ansvar for K-LEAN, prosjektleder for heltidskultur, bistand innen driftstilpasning helse og omsorg, kompetanseplanlegging og  nærværsarbeid. Hun har i tillegg erfaring om virksomhetsleder for hjemmetjenesten i Kvæfjord kommune, har arbeidet til sammen 7 år som sykepleier, og har vært tillitsvalgt for NSF.

Hildegunn er utdannet sykepleier og har Master of Business Administration hvor temaet for masteroppgaven var omstilling og endringsledelse i en kommune.