• Ingjerd Astad
Bilde av Ingjerd Astad

Ingjerd Astad

Seniorrådgiver

Ingjerd jobber med organisasjonsutvikling og omstilling, lederutvikling og styring i kommuner og kommunalt eide selskaper. Hun jobber videre med prosesser rettet mot strategi, gjennomgående samfunnsplanlegging, samt kommunereformprosesser. Bruk av Kommunekompasset som utviklingsverktøy, samspillet politikk-administrasjon i kommuneorganisasjoner står også sentralt i Ingjerds interesseområder.

Ingjerd har bred erfaring fra kommunal forvaltning, med sentrale roller i omstilling og utvikling av organisasjon og samfunn. Hun har arbeidet i ulike lederstillinger i flere kommuner, blant annet som økonomisjef, rådmann og leder for samfunnsutvikling. Hun har arbeidet mye med strategiske styringsdokumenter i kommunene. Et helhetlig og gjennomgående planverk gir viktige rammer for tjenestekvalitet og for samfunnsutvikling.

Ingjerd har utdanning i Økonomi og Administrasjon samt tilleggsutdanning i Skoleutvikling. Hun avslutter nå en Master i Organisasjon og Ledelse ved NTNU, basert på fagområdene Relasjonsledelse og Innovasjonsledelse. Masteroppgaven omhandler omfattende endringsprosesser i store organisasjoner, særlig rettet mot framtidas kommunestruktur.