• Jo Fiske
Bilde av Jo Fiske

Jo Fiske

Seniorrådgiver

Jo Fiske jobber med lederutvikling og organisasjonsutvikling. Han legger særlig vekt på å utvikle helhetlige system i oppvekstsektoren, få tverrfaglig samhandling til å fungere og å få et felles fokus mot inkludering og tidlig innsats. Han har også arbeidet med resultatoppfølging, kriterietenkning og motiverende målstyring, spesielt med prosessene for god involvering og eierskap til mål. Ledelse og lærende organisasjoner er en viktig del av dette bildet. Jo arbeider også med oppdrag innen samspill politikk og administrasjon, og samarbeid mellom kommunale, fylkeskommunale og statlige instanser.

Som bakgrunn har Jo til sammen fem år med pedagogisk utdannelse, dette er senere utvidet med flere lederutdanninger, bl.a. skoleutvikling og lærende organisasjoner på BI og teamledelse hos Varde Hartmark.  Han har arbeidserfaring som lærer, rektor, inspektør, områdedirektør i Oslo, direktør for oppvekst og utdanning i Asker kommune og regiondirektør i Statped. Gjennom arbeid i Statped og ved å sitte fire år i Følgegruppen for den nye barnehageutdanningen, har han også hatt mye kontakt med UH-sektor.