• Jørn-Arild Mikkelsen
Bilde av Jørn-Arild Mikkelsen

Jørn-Arild Mikkelsen

Seniorrådgiver

Jørn-Arild Mikkelsen jobber med lederutvikling og organisasjonsutvikling i kommuner og fylkeskommuner. Han har solid erfaring både som prosessleder og som foredragsholder. Jørn-Arild er tilknyttet KS-Konsulents kompetanseteam rettet mot barnehage og skole Han er spesielt opptatt av hvordan man får ulike nivåer i organisasjonen til å spille sammen i et helhetlig systemisk perspektiv.

Jørn-Arild har 6 års pedagogutdanning og har i tillegg en Master of Management fra Handelshøyskolen BI med fagkretsen utdanningsledelse. Masteroppgaven omhandlet teamutvikling i lærende organisasjoner. Arbeidserfaringen strekker seg fra pleiemedhjelper på Statens senter for epilepsi, arbeid med psykisk utviklingshemmede, lærer, pedagogisk konsulent, inspektør, rektor og områdeleder for alle barnehager og skoler i Åsane bydel i Bergen. Han har i tillegg arbeidet en periode som senior manager i PWC før han begynte i KS-Konsulent som rådgiver i 2012.