• Kristine C Hernes
Bilde av Kristine C Hernes

Kristine C Hernes

Seniorrådgiver

Kristine C Hernes arbeider med kommunestrukturprosessen og tilrettelegging av prosesser for morgendagens kommuner. Hun arbeider særlig med ledelse, god og helhetlig styring, strategiutvikling, digitalisering, innovasjon og samspill politikk og administrasjon. Kristine er også opptatt av at kommunesektoren skal være profesjonelle eiere og bidrar inn i prosesser innenfor eierskap, eierstyring og selskapsorganisering.

Hun har bred erfaring fra ledelse og styring i store kommuner herunder erfaring fra strategi, omstilling, utvikling av organisasjon og samfunn. Hun har vært økonomisjef i Sandnes kommune, konst. rådmann og direktør innenfor økonomiområdet Stavanger kommune i perioden 2006-2016. Hun har arbeidet mye med strategiske styringsdokumenter i kommunene. En helhetlig og gjennomgående struktur gir viktige rammer for utvikling av velferdstjenester og samfunn. Kristine C Hernes er utdannet cand.polit med hovedfag i sosialøkonomi og har tatt videreutdanning i ledelse (BI) og innovasjon (NTNU).