• Kristine C Hernes
Bilde av Kristine C Hernes

Kristine C Hernes

Daglig leder

Kristine C Hernes arbeider med lederutvikling og tilrettelegging av prosesser for morgendagens kommuner. Hun arbeider særlig med ledelse og organisasjonsutvikling og samspill politikk og administrasjon. Hun har erfaring og god forståelse for politiske prosesser, samhandling og tilrettelegging. Kristine er også opptatt av at kommunesektoren skal være profesjonelle eiere og bidrar inn i prosesser innenfor eierskap, eierstyring og selskapsorganisering.

Hun har bred erfaring fra ledelse og styring i store kommuner herunder erfaring fra strategi, omstilling, utvikling av organisasjon og samfunn. Hun har vært konst. rådmann og direktør innenfor økonomiområdet Stavanger kommune i perioden 2006-2016 og før det, økonomisjef i Sandnes kommune. Hun har arbeidet mye med strategiske styringsdokumenter i kommunene. En helhetlig og gjennomgående struktur gir viktige rammer for utvikling av velferdstjenester og samfunn. Kristine C Hernes er utdannet cand.polit med hovedfag i sosialøkonomi og har tatt videreutdanning innen ledelse og innovasjon samt digital transformasjon.