• Lasse Arntsen
Bilde av Lasse Arntsen

Lasse Arntsen

Gruppeleder

Lasse jobber med leder- og ledergruppeutvikling på alle nivå i kommuner og fylkeskommuner. Han er svært opptatt av innovasjon, prosesskvalitet og brukermedvirkning, og har blant annet erfaring med tjenestedesign. Han er tilknyttet KS-Ks kompetanseteam rettet mot barnehage og skole, men jobber innenfor alle sektorer/fagområder. Lasse har over 10 års erfaring fra kommunal sektor som lærer, rådgiver og kommunalsjef for barnehage, skole og tekniske tjenester. Han har også 7 års toppledererfaring fra statlige virksomheter.

Lasse er lærerutdannet, og har mastergrad innenfor ledelse og organisasjonsutvikling. Han har erfaring og gode resultater fra alle nivå innenfor det norske utdanningssystemet. I bunnen ligger en ledelsesfilosofi tuftet på verdibasert ledelse, med stor vektlegging av troen på mennesket og god prosesskvalitet for å oppnå felles mål.

Malvik kommune ble nominert til KS’ skoleeierpris mens Lasse var kommunalsjef der, og erfaringer fra samskapingsprosesser ble delt i boken «Skoleeier som kvalitetsutvikler - Hvordan kommuner og fylkeskommuner skaper gode læringsresultater», av Jøsendal, Langfeldt og Roald (red.), 2012.

Som utdanningsdirektør hos Fylkesmannen i Sør-Trøndelag hadde han påvirkning på dagens innretning av nasjonale tilsyn, med gradvis mer fokus på innhold og kvalitet enn på det rent forvaltningsmessige.

Utdanningsdirektoratets nasjonale prosjekt Regelverk i praksis (2014 – 2016), med Lasse som hovedprosjektleder, fikk svært positiv omtale i egen rapport fra Difi i 2017. Prosjektet ble valgt ut til å være ett av to norske bidrag på 9th European Quality Conference, avholdt på Malta i mai 2017.

Lasse utgjorde sammen med Knut Roald og Sølvi Lillejord, Utdanningsdirektoratets faggruppe for kvalitetsarbeid i 2015 og 2016. Dette førte blant annet til fagartikkelen «Ledelse av kvalitetsarbeid», publisert i 2017.