• Linda Svendsrud
Bilde av Linda Svendsrud

Linda Svendsrud

Seniorrådgiver

Linda Svendsrud er fagansvarlig for lederutvikling i KS-K og bistår med prosessledelse for utvikling av lederskap i alle sektorer og nivå i organisasjonen. Linda jobber også med medarbeiderskap, digitalisering, 10-FAKTOR, organisasjonsutvikling, design thinking og prosessledelse i kvalitetsforbedringsprosesser.

Linda er opptatt av å skape gode forutsetninger for mestring og utvikling på individ, gruppe og organisasjonsnivå. Kommunens rolle som samfunnsaktør og fokus på tverrsektorielt arbeid er viktige områder for Linda i hennes arbeid.

Linda Svendsrud er utdannet sykepleier med tilleggsutdanning i helserett, personvern, coaching, ledelse og digital sikkerhetskultur. Linda har bred erfaring fra kommunal sektor. Hun har vært avdelingsleder i helse- og omsorgstjenesten, ledet etablering av tildelingskontor og koordinerende enhet, arbeidet med lederutvikling og medarbeiderskap fra HR-perspektivet og ikke minst ledet utviklingsprosjekter med digitalisering som overskrift.

Hun kommer fra stilling som teamleder for rådgivning i Ikomm AS og har tidligere jobbet i Gausdal kommune og Oppland fylkeskommune.