• Linda Svendsrud
Bilde av Linda Svendsrud

Linda Svendsrud

Seniorrådgiver

Linda Svendsrud er fagansvarlig for lederutvikling i KS-K og jobber med utviklingsprosjekter knyttet til digitalisering og personvern, lederutvikling og medarbeiderskap på alle nivå i organisasjonen, implementering og oppfølging av 10-FAKTOR, organisasjonsutvikling, helhetlige styringssystem og internkontroll.

Linda Svendsrud er utdannet sykepleier med tilleggsutdanning i helserett, personvern, coaching, ledelse og digital sikkerhetskultur. Hun kommer fra stilling som teamleder for rådgivning i Ikomm AS hvor hun har ledet både kommuner og private virksomheter i ulike utviklingsprosjekter innen digitalisering og personvern.

Linda har tidligere jobbet som avdelingssykepleier og enhetsleder i helse og omsorg med ansvar for fag-, personal- og økonomi. I perioden som enhetsleder ledet hun kommunens anskaffelse av system for bemanningsplanlegging og var også systemansvarlig for EPJ. Linda har også etablert tildelingskontor for helse- og omsorgstjenester i Gausdal kommune. Denne prosessen innebar også etablering av kriterier for tjenestetildeling og rutiner for saksbehandling.
Hun har også jobbet i Oppland fylkeskommune som HR-rådgiver med ansvar for ulike utviklingsprosesser knyttet til arbeidsgiverpolitikk, ledelse og medarbeiderskap.