• Marlen Faannessen
Bilde av Marlen Faannessen

Marlen Faannessen

Seniorrådgiver

Marlen Faannessen jobber med utvikling av den gode skoleeier og den gode barnehageeier, og utvikling av kollektive læringsprosesser i skoler og barnehager. Hun utfører også oppdrag innen kvalitetsutvikling i skole og barnehage, endring av skole- og barnehagestruktur, og utredninger innen oppvekstområdet. Marlen jobber også med lederutvikling og lederveiledning for toppledere, mellomledere og førstelinjeledere i kommuner og fylkeskommuner, og konflikthåndtering.

Marlen har bred erfaring fra oppvekstområdet. Hun har arbeidet som kommunalsjef for utdanning i Sørum kommune og skole- og barnehagesjef i Eidsvoll kommune. Hun har også jobbet som lærer, avd. leder, ass. rektor og rektor i Nannestad og Eidsvoll kommuner. I tillegg har Marlen vært veileder og koordinator i veilederkorpset for Udir over flere år, og lærebokforfatter. Marlen er utdannet pedagog, har videreutdanning i kommunal ledelse fra Høyskolen i Hedmark og IKT.