• Olve Molvik
Bilde av Olve Molvik

Olve Molvik

Seniorrådgiver

Olve Molvik jobber med ledelses- og organisasjonsutvikling i kommuner og fylkeskommuner. Han har bred toppledererfaring fra Sandnes og Stavanger kommuner.

Olve Molvik arbeider særlig med digitalisering. Olve er opptatt av at kommunesektoren skal tilby digitale tjenester som blir nyttiggjort og tatt i bruk av innbyggere, næringsliv og ansatte. Tjenesteutvikling, arbeidsprosesser, kompetanseutvikling og ledelse er avgjørende for å lykkes og han bidrar til disse prosessene.

Han har bred erfaring fra ledelse og styring i store kommuner herunder erfaring fra strategi, omstilling, digitalisering, lederutviklingsprogram, innbyggerservice, regionalt samarbeid, utvikling av organisasjon og samfunn. Han har vært konst. rådmann, direktør for personal og organisasjon og økonomiområdet og digitaliseringssjef i Stavanger kommune i perioden 2008-2018 og før det, direktør for personal og organisasjon i Sandnes kommune. Han har arbeidet mye med strategiske styringsdokumenter i kommunene, ledet store omorganisering- og organisasjonsutviklingsprosjekter og hatt ansvar for planlegging og gjennomføring av både større og mindre digitaliseringsprosjekter. En helhetlig og gjennomgående struktur gir viktige rammer for utvikling av velferdstjenester og samfunn. Hun har erfaring og god forståelse for politiske prosesser, samhandling og tilrettelegging.