• Stephanie Helland
Bilde av Stephanie Helland

Stephanie Helland

Seniorrådgiver

Stephanie Helland arbeider med tjenesteutvikling og omstilling innen helse og omsorg. Hennes arbeidsområder strekker seg fra tjenestedesign, kompetanseutvikling, brukermedvirkning, pasientsikkerhet og kvalitetssikring av tjenestene, til lederutvikling og organisasjonsutvikling innen alle tjenesteområder.

Stephanie har erfaring fra lederstillinger på ulike nivå fra sykehjemsleder på Rokilde sykehjem, Utviklingssenter i Møre og Romsdal til enhetsleder for alle sykehjem i Kristiansund kommune. Hun har arbeidet i flere ulike kommuner og i spesialisthelsetjenesten. Stephanie er utdannet sykepleier og har videre mastergrad i samfunnsendring, organisasjon og ledelse. Hun har også videreutdanning innen veiledning, ledelse og kunnskapsbasert praksis.