• Svein Helland Sivertsen
Bilde av Svein Helland Sivertsen

Svein Helland Sivertsen

Seniorrådgiver

Svein jobber med organisasjonsutvikling og tjenesteutvikling med særlig vekt på barnevern og utfordringer knyttet til barn og unges oppvekst. Han arbeider også med samhandling, innovasjon, internkontroll, lederveiledning, lederteamutvikling og ikke minst lederutvikling med utgangspunkt i 10-FAKTOR.

Svein er utdannet barnevernpedagog, familieterapeut og har master i kunnskaps- og innovasjonsledelse. Han har over 20 års erfaring fra barnevernet i Oslo, Sandnes og Stavanger som saksbehandler, barnevernvakt og avd. leder. Han har også jobbet tre år i Bufetat som MST-terapeut.

I syv år var han SLT-koordinator i Stavanger kommune med hovedansvar for å koordinere kommunens rus- og kriminalitetsforebyggende arbeid. Her samarbeidet han med politisk nivå, rådmannsnivå og tjenestenivå innen helse og oppvekst.