10-FAKTOR
Gårdsrom fra Sørenga. Foto: Kristina B Holmblad

10-FAKTOR

10-FAKTOR er en forskningsbasert medarbeiderundersøkelse som er et godt verktøy i arbeidet med utvikling av ledelse og medarbeiderskap.

For å utnytte potensialet som ligger i verktøyet, og få til ønsket utvikling i organisasjonen, er det avgjørende at leder sammen med medarbeiderne analyserer resultatene, lager mål for ønsket utvikling og blir enige om tiltak og oppfølging.  KS-K tilbyr opplæring og veiledning for å trygge organisasjonen og den enkelte leder i dette arbeidet. Vi legger stor vekt på at organisasjonen har fått god informasjon og er godt forberedt før den går i gang.

KS-K kan bidra med opplæringsløp fra en til tre dager. Et tre dagers løp kan se slik ut: 

  • Dag 1: Forankring og forberedelser til gjennomføring

  • Dag 2: Oppfølging av resultater: verktøy og metoder

  • Dag 3: Konsekvenser av resultatene på organisasjonsnivå

KS-K tilbyr også lederutviklingsprogram som kommunen eller fylkeskommunen kan ta i bruk for langsiktig arbeid med utvikling av mestingsorientert ledelse og godt medarbeiderskap. Ta gjerne kontakt for å få tilsendt eksempler på lederutviklingsprogram som er bygget på 10-FAKTOR.