Arbeidsgiverpolitikk

De to store utfordringene vi står overfor i arbeidsgiverpolitikken er vår evne til fornyelse og innovasjon, og vår evne til å forvalte arbeidskraften.

I framtiden må kommunene og fylkeskommunene skape velferdstjenestene i et mye tettere samspill med brukere, innbyggere og samarbeidspartnere enn det vi ser i dag.

Egne medarbeidere og framtidige jobbsøkere må oppleve kommunen og fylkeskommunen som attraktiv i kraft av spennende oppgaver, innflytelse i jobben, organisasjonsverdier, og ikke minst utsikter til karriereutvikling og muligheter til å få brukt sin kompetanse.

Ubalanse mellom tilbud og etterspørsel av arbeidskraft med riktige kvalifikasjoner vil også kreve at kommunene forbereder seg på å hente arbeidskraft fra andre grupper og steder enn i dag. Vi må også forberede oss på å kvalifisere egen arbeidskraft i større grad enn i dag.

KS-K har høy fagkompetanse på framtidens arbeidsgiverutfordringer og har bistått en rekke kommuner og fylkeskommuner med prosesser for å utforme en arbeidsgiverpolitikk eller organisasjonspolitikk for framtiden.