Arbeidsgiverpolitikk

De to store utfordringene vi står overfor i arbeidsgiverpolitikken er vår evne til fornyelse og innovasjon, og vår evne til å forvalte arbeidskraften.

I framtiden må kommunene og fylkeskommunene skape velferdstjenestene i et mye tettere samspill med brukere, innbyggere og samarbeidspartnere enn det vi ser i dag.

Egne medarbeidere og framtidige jobbsøkere må oppleve kommunen og fylkeskommunen som attraktiv i kraft av spennende oppgaver, innflytelse i jobben, organisasjonsverdier, og ikke minst utsikter til karriereutvikling og muligheter til å få brukt sin kompetanse.

Ubalanse mellom tilbud og etterspørsel av arbeidskraft med riktige kvalifikasjoner er økende og krever at kommunene forbereder seg på å mobilisere økt arbeidskraft, både intern fra egen organisasjon og i arbeidsmarkedet. Vi må også forberede oss på å kvalifisere egen arbeidskraft i større grad enn i dag og øke nærværet.

Det digitale skiftet endrer mange av oppgavene medarbeiderne har utført og stiller andre krav til kompetanse hos ledere og medarbeidere. Digitale arbeidsformer forutsetter ofte store endringer i arbeidsoppgaver, samarbeidet intern i organisasjonen og oranisering. Kravet til gevinstrealisering øker. Vi må forberede oss på hva dette betyr også på lengre sikt for medarbeidere, ledere og organisasjonen.

Mange nye kommuner er under planlegging og mange praktiske personalpolitiske spørsmål må på plass. Utvikling av arbeidsgiverpolitikk som gir retning og en helhetlig tilnærming for utvikling av ansatte, ledere og organisasjonen gir et bedre utgangspunkt for prioritering av innsatsområder.

KS-K har høy fagkompetanse på framtidens arbeidsgiverutfordringer og har bistått en rekke kommuner og fylkeskommuner med prosesser for å utforme en arbeidsgiverpolitikk eller organisasjonspolitikk for framtiden.