K-LEAN

Interessen for Lean øker i kommunesektoren. KS-Konsulent (KS-K) har arbeidet med K-LEAN i norske kommuner siden 2010.

Lean er en ledelses- og virksomhetsfilosofi med fokus på å skape verdi for bruker med effektiv ressursbruk, dvs. minimum sløsing og feil.

I K-LEAN er vi opptatt av at både medarbeidere og brukere skal være driverne i forbedringsprosessene. Brukernes erfaringer er en av de viktigste kildene vi har til bedre kvalitet og mer effektiv ressursbruk.

De kommunene som har tatt verktøyet i bruk har oppnådd bedre kvalitet for bruker, bedre ressursutnyttelse og høyere medarbeidertilfredshet. Resultatene er hentet fra prosjekter innen barnevern, kommunehelsetjeneste, byggesak, pleie og omsorg, økonomiforvaltning, arkivtjeneste og HR. Ordet LEAN betyr slank, men også foroverlent og aktiv.

Lean har sin opprinnelse i japansk bilindustri men brukes i dag i mange ulike typer av virksomheter i privat og offentlig sektor. KS-K har arbeidet med å oversette og videreutviklet filosofi og arbeidsmetoder slik at verktøyet passer fullt og helt til kommunal sektor. Derfor bruker vi navnet "kommune-lean" og "K-LEAN" som merkevarenavn.

K-LEAN er først og fremst systematisk og hardt arbeid.

K-LEAN handler om å:

  • skape bedre flyt i arbeidsprosessene ved å fokusere på det som har verdi for brukerne eller innbyggerne, og fjerne unødvendige operasjoner og ledd.
  • lytte til brukernes erfaringer med tjenesten og til hva som er viktig for dem.
  • gi den enkelte medarbeider helhetsforståelse, overblikk og direkte innflytelse over arbeidsprosessene.
  • ta i bruk en strukturert verktøykasse for å innhente, utvikle, velge ut og implementere ideer som kan forbedre prosessene og skape bedre resultater for brukeren.

K-LEAN fokuserer altså på å utvikle en enda smartere og mer brukertilpasset drift innenfor dagens modell, men også å utvikle helt nye måter å produsere tjenestene på (inkrementell innovasjon). Når medarbeider og leder har lært verktøykassen av den interne prosessveilederen gjennom en pilotprosess, driver de K-LEAN-arbeidet selv i dialog med brukerne.

K-LEAN-arbeidet utføres i egen virksomhet, eller i samarbeid med andre når arbeidsprosessene går på tvers av flere virksomheter, eller involverer andre organisasjoner (for eksempel pasientforløp som involverer både kommune og helseforetak).

Vi lykkes med K-LEAN når vi får til kulturendring. Målet er en kultur som jakter på brukerinvolvering og løpende forbedringer som kommer brukere og innbyggere til gode. Dette krever at ledelsen fronter denne filosofien ved å legge til rette for K-LEAN-arbeidet, og at man utfordrer, stiller krav, ser og støtter medarbeiderne.