Konflikthåndtering

Det er et lederansvar å bidra til en kultur der ulikheter er et gode og blir håndtert respektfull. I et mestringsklima, der trygget og tillit preger organisasjonen vil det å by på uenighet gi mulighet for læring og vekst. 

Til tross for at leder har fokus på mestringsklima og det som ligger i det så kan det likevel oppstå konflikter på arbeidsplassen som bidrar til det motsatte – til utrygghet og mestringstap.

Det er mange eksempler på konflikter som har eskalert og blitt store over tid, og som kan være vanskelig å løse uten ekstern bistand. Det kan være vanskelige å vite hvor og når det startet opp. Det kan være vanskelig å sortere på hva slags type konflikt det er snakk om. Det kan være vanskelig å vite hva som er kloke steg for å komme over i utvikling og ut av et negativt mønster. Da kan det være klokt å bringe inn en person som ikke har noen «historie» og / eller rolle i det arbeidsmiljøet som sliter med sitt interne samspill knyttet til en eller flere personer.

Vi skreddersyr slike prosesser med fokus på å avdekke/forstå utgangspunktet for konflikten og deretter flytte fokus over mot utvikling og valg av et nytt fremtidsfokus. Læringsperspektivet i en slik prosess er etter vår oppfatning helt sentralt. KS-Konsulent samarbeider også med KS Advokatene for å håndtere eventuelle arbeidsrettslige sider ved en konflikt på en korrekt og ryddig måte.