Lederutvikling
Speed-dating på ledersamling. Foto: KS-Konsulent.

Lederutvikling

Formålet med all lederutvikling er å forbedre hver enkelt leders eget lederskap, og å forbedre felles ledelsesprosesser.

Dette kan skje gjennom

 • skreddersydde lederutviklingsprogrammer
 • veiledning individuelt og i grupper
 • støtte til utvikling av effektive lederteam

 

Skreddersydde lederutviklingsprogrammer.

Et lederutviklingsprogram bør ta utgangspunkt i ledernes utviklingsbehov og felles ledelsesprosesser som organisasjonen trenger å videreutvikle. For KS-K er det derfor viktig med en god dialog rundt kommunens/bestillers utfordringer, og deres intensjoner og mål for utviklingsprogrammet.  Nedenfor finnes et utvalg av fokusområder som kan være aktuelle. Listen er ikke uttømmende.

 

 • Helhetlig ledelse – guide til god ledelse
 • Mestringsorientert ledelse – 10 faktor
 • Relasjonsledelse
 • Oppgaveorientert ledelse – styring og struktur
 • Endringsledelse
 • Utviklings- og innovasjonsledelse
 • Kompetanseledelse
 • Læringsledelse
 • Ledelse av organisasjonskultur 

Lederveiledning, individuelt og i grupper.

Ledere står daglig i situasjoner som utfordrer dem på ulike måter. Behovet for støtte og noen å reflektere sammen med kan være stort. KS-K tilbyr individuell veiledning og coaching av ledere, i tillegg til ledelse av veiledningsgrupper/nettverk.  Fokus i veiledningen er på læring og utvikling. Les mer

 

Lederteamutvikling – effektive lederteam

De fleste lederteam har potensial for å bli mer effektive. KS-K tilbyr konkrete tilnærminger til hvordan regi, form og innhold på teammøter kan bidra til effektive team. Vi har også fokus på hvordan mobilisering av teammedlemmenes kompetanser kan styrke kvaliteten på løsning av teamets oppdrag.