Langsiktig lederutvikling i Strand

Strand kommune har gjennom flere år benyttet KS – Konsulent til rådgivning, veiledning og prosessledelse. Det siste året har KS – Konsulent levert et lederutviklingsprogram for kommunen.

Programmet går over to år. Oppstarten var høsten 2018 og skal være ferdig i løpet av våren 2020. Programmet skal både bidra til utvikling av lederskapet i kommunen og være en opplæring av 10-FAKTOR undersøkelsen.

Forankring: I forkant av oppstarten hadde KS – Konsulent flere møtepunkt med kommunen. Rådmannens ledergruppe fikk presentert 10-FAKTORundersøkelsen og mulige arbeidsmåter i et lederutviklingsprogram. Senere fikk lederne i kommunen samme presentasjon. KS-Konsulent har erfaringer med at gode forankringsprosesser gir en bedre start og økt motivasjon for å starte opp et slikt program. Etter forankringsmøtene ble hovedrammene for programmet utarbeidet.

Programmet har vært tredelt med samlinger for hele ledergruppa, veiledning i tverrfaglige nettverksgrupper og individuell veiledning for alle lederne. I første samling for hele ledergruppa presenterte KS – Konsulent modellen for helhetlig ledelse som ligger i KS sin «Guide til god ledelse» og teorien bak 10-FAKTORundersøkelsen. Sammen med lederne har vi jaktet på koblingene mellom den modellen og 10-FAKTOR-undersøkelsen.

De tillitsvalgte i kommunen ble invitert inn på de deler av samlingene som var rene opplæringsøkter av 10-FAKTOR. Opplæringen la også vekt på hvordan kommunen skal følge opp 10-faktor i etterkant av undersøkelsen. Den opplæringen var preget av trening på verktøy til oppfølgingsarbeidet.

De tverrfaglige nettverksgruppene ble satt sammen av personalavdelingen i kommunen og har møttes en gang mellom hver samling. Temaet har vært utvikling av eget lederskap, oppfølging av arbeidet med 10-FAKTOR og deling av erfaringer med begge deler. Hver leder har i tillegg fått individuell veiledning på telefon flere ganger gjennom lederutviklingsprogrammet. Da har eget lederskap og utvikling av det har vært fokus.