Ledelse i Koronatid

Ledelse i Koronatid

I usikre tider vet vi av erfaringen og forskning på ledelse at mestringsorientert ledelse er viktigere enn noen gang. Nå må ledere virkelig vise relasjonelt mot ved å utfordre og støtte sine medarbeidere i å løse oppgavene på andre måter.

Vi vet at ledere i kommunal sektor i disse dager møter mange utfordringer. Utfordringene er ulike. Skoleledere skal lede læring via nye kanaler, barnehageledere skal trygge sine ansatte på at deres kompetanse er viktig. Ledere i helse og omsorgsinstitusjoner leder organisasjoner som er hardt prøvd i en ukjent situasjon. Ledere i teknisk skal holde hjulene i det kommunale maskineriet i gang. Den strategiske ledelsen, kommunedirektør med sin gruppe skal ta et overordnet og strategisk ansvar samtidig som de skal støtte sine medarbeidere i deres lederjobb. De skal sammen med politisk ledelse vise vei og være bindeleddet mellom politikk og administrasjon. Og sist men ikke minst så vil arbeidsdagen preges av forventninger fra omgivelsene.  Forventninger fra innbyggerne og ansatte. Informasjon fra fagekspertise skal forstås og oversettes. Forventninger formulert av pressen lokalt og nasjonalt. Det er et stort spenn i lederes utfordringer i denne spesielle tiden vi befinner oss i. Og alle er like viktige. Både ledere og medarbeidere. Samspillet i organisasjonen blir satt på prøve.

I usikre tider vet vi av erfaringen og forskning på ledelse at mestringsorientert ledelse er viktigere enn noen gang. Nå må ledere virkelig vise relasjonelt mot ved å utfordre og støtte sine medarbeidere i å løse oppgavene på andre måter. I krisetider er det naturlig at ansatte ser på sine ledere for å lete etter trygghet og ro. De ser etter at lederen skal vise retning, ta viktige avgjørelser og være med dem.

Vi er alle i en situasjon nå hvor vi må finne balansen mellom det operative og det strategiske blikket. Vi må ta inn over oss hva endringsledelse handler om fordi vi står midt i det. Våre relasjoner til alle rundt oss blir viktig. Mestringsorienterte ledere i tiden vi er i:

  • skaper forutsigbarhet ved å være klar og tydelig på retning på kort og lang sikt. Det gir energi og trygghet.
  • gir riktig og nok informasjon, er informasjonsutøver, du går aktivt inn for både å innhente/skaffe informasjon og sørge for å bringe den videre.
  • tilrettelegger for digitale eller andre hensiktsmessige møteplasser som tar vare på fellesskapet og bidrar til kollektiv innsikt.
  • gir nødvendig individuell oppmerksomhet som fremmer trygghet, mestringstro, motivasjon og tilhørighet. Du viser at du kjenner dine kollegaer og medarbeidere.
  • legger til rette for at medarbeidere og kollegaer kan påvirke på det de kan. Deres meninger er viktig.
  • sorterer og rydder i det som kan være kaotisk.
  • gir tillit til at medarbeider er kompetent og kan løse oppgavene.

KS-Konsulent har over tid utviklet en grunnmodell for lederutvikling som bygger på anerkjente og veldokumenterte studier om hva som gir effektiv ledelse. Effektiv ledelse i krevende tider er utviklingsorientert med fokus på endring, oppgaver og relasjoner. En balanse mellom oppmerksomhet på oppgaver, endring og relasjoner, som oppsummert kan beskrives som mestringsorientert ledelse. 

Ledere står daglig i situasjoner som utfordrer dem på ulike måter. Behovet for støtte og noen å reflektere sammen med kan være større enn noen gang. KS-K har lang erfaring med å tilby individuell veiledning og coaching av ledere, i tillegg til ledelse av veiledningsgrupper/nettverk. Fokus i veiledningen er på læring og utvikling, basert på erfaringer fra praksis. Det kan være til uvurderlig hjelp for ledere, ledergrupper og nettverksgrupper i den tiden vi står i nå.
Les mer om dette her: https://www.kskonsulent.no/ledelse-og-organisasjon1/lederutvikling/lederveiledning-individuelt-og-i-grupper/