Lederveiledning, individuelt og i grupper

Lederveiledning, individuelt og i grupper

Veiledning i nettverksgrupper kan gjennomføres som en del av et lederutviklingsprogram eller som et enkeltstående tiltak for å støtte ledere i en kommune. Nettverksgruppene kan enten være fagspesifikke, f eks. en gruppe skoleledere. I fagspesifikke nettverksgrupper kan veileder velges utfra fagspesifikk kompetanse dersom oppdragsgiver ønsker det.

Nettverksgrupper kan også settes sammen på tvers av fag. Arbeidet i slike nettverksgrupper kan være et viktig bidrag for å bygge tverrfaglig kompetanse, bygge en vi – kultur i kommunen og/eller bidra til en økt forståelse for de ulike kontekstene ledere i en kommune står i.

Vi benytter ulik metodikk i våre nettverksveiledninger. Vi kan presentere og lede kollegacoaching som metode for nettverksarbeid. Deltarne møter forberedt til nettverksmøtet med hver sin utfordring. En utfordring blir valgt og den lederen som eier den utfordringen er i fokus gjennom nettverksmøtet. Resultatet bør være at lederen som «eier» utfordringen får hjelp til å løse eget problem. En viktig og ønsket synergieffekt er at de andre vil kunne ta med seg tips og ideer til sitt eget arbeid utfra de refleksjonene som er delt i nettverksmøtet.

En annen inngang er at alle stiller med sine lederutfordringer. Alle presenterer sine utfordringer og alle får hjelp til sitt eget lederskap. Når en leder har presentert sin utfordring bidrar de andre med sine forslag, refleksjoner og innspill slik at den som har presentert sin utfordring får hjelp til neste steg for å videreutvikle seg som leder. Synergieffekten er at de andre får ideer og hjelp til eget arbeid. I tillegg får de innsikt i hvordan lederhverdagen er for andre leder i samme kommune.

I tillegg til lederveiledning gjennom nettverksgrupper kan vi tilby individuell lederveiledning. Ledere i kommunene står i komplekse hverdager og flere kan oppleve å ha få personer å drøfte hverdagen med. Vi kjenner hverdagen til ledere i norske kommuner godt og har god erfaring med å veilede, coache og rådgi ledere. Det gjør vi enten ved fysiske møter eller ved bruk av telefon eller skype.

Kontakt

Linda Svendsrud

Linda Svendsrud

Seniorrådgiver