Rektorutdanning

KS-Konsulent er medaktør for nasjonal rektorutdanning 2015-2020 i samarbeid med Høgskulen i Sogn og Fjordane og Norsk Lærerakademi.

Utdanningsprogrammet har fokus på hvordan skoleledere kan utnytte erfaringsbasert og forskningsbasert kunnskap i sitt lederarbeid ovenfor elever, lærere, andre tilsatte, foresatte og lokalmiljø.

Det nasjonale oppdraget er blant annet økt gjennomføring i videregående opplæring. Et godt læringsmiljø som fremmer struktur og kultur for læring, ledet av lærere med høy profesjonskompetanse, vil kunne bidra til bedre resultater og økt gjennomføring.

Skolen som lærende organisasjon må blant annet ha fokus på møteplasser som tilrettelegger for kunnskapsdeling og kollektiv profesjonsutvikling. Ledelse gjør en forskjell, og nyere skoleforskning viser at god skoleledelse har sterk effekt på forbedring av elevenes læringsarbeid. Avgjørende faktorer er ledelse av læring og utvikling av læringssløyfer som sikrer, vurderer og utvikler kvalitet i hver enkelt skole, og i skolesektoren i kommunen.

KS-Konsulent as sin rolle i rektorprogrammet er å tilrettelegge for deling og refleksjon rundt operativ skoleledelse, og ikke minst trening på utøvelse av god skoleledelse.

Kontakt

Ingelin Burkeland

Ingelin Burkeland

Seniorrådgiver

Kontakt

Jørn-Arild Mikkelsen

Jørn-Arild Mikkelsen

Seniorrådgiver