Medarbeiderskap

Medarbeiderskap bygger på den erkjennelse at det ved utvikling av organisasjoner ikke er tilstrekkelig med faglig utvikling av den enkelte eller lederutvikling alene.

Hele organisasjonen må trekkes med i de omstillinger og utfordringer man står overfor. I en lærende organisasjon kreves det at ledere og medarbeidere utvikles sammen for å kunne møte framtidens utfordringer. Kravet til omstilling, fleksibilitet og evne til raskere endring er økende. Parallelt med økningen i forandringskrav og forandringstakt ser vi behovet for nytenkning og kreativitet, kombinert med økt involvering av ansatte.

I dette perspektivet er Medarbeiderskap utviklet som en arbeidsform og metode for å legge fundamentet for den lærende organisasjon. En organisasjon i samspill som sikrer at tjenestene som gis til brukerne er i samsvar med de verdier og mål som kommunen legger til grunn for dette arbeidet.

Målet er å bevisstgjøre de ansattes vurderinger og holdninger til det å selv ta initiativ og være aktive. Dette leder til en ny måte å lære på, en ny måte å tenke på og en ny måte å arbeide på.

Medarbeiderskap bygger på tre områder for utvikling: Jeg, vi og virksomheten. Jeg-delen er utvikling av individet med økt selvinnsikt og egen personlig vekst som målsetting. Vi-delen gjelder arbeidsformene og felles påvirkning av organisasjonskulturen. Vi ønsker en vi-kultur framfor en de-og-vi-kultur. Virksomhets-delen handler om hvordan medarbeideren selv kan ta initiativ til forbedringer og utvikling. 

Kontakt

Geir Johan Hansen

Geir Johan Hansen

Seniorrådgiver