Kommunestruktur
Utsnitt av kart fra Kommunal Rapport, Kommunesammenslåinger.

Kommunestruktur

KS-K har hatt en rekke oppdrag inn mot kommunereformen og bistår KS med gjennomføring av seminarrekke for reformkommunene og nettverk for administrativt ansvarlige.

For reformkommunene som er i den første fasen kan vi for eksempel bistå med følgende prosesser:

 • Hvordan utvikle et sterkt lokaldemokrati - felles politisk kultur, gode arbeidsformer, deltakelse og innbyggerinnvolvering
 • Hvordan videreutvikle helhetlig styring og ledelse ut fra det rammeverket som er lagt for den nye kommunen?
 • Hvordan følge opp samordning og utvikling av tjenestene i ny kommune?  

For kommunene som følger hovedløpet med etablering av ny kommune fra og med 1.1.2020 kan vi for eksempel bistå med:

 • Prosjektorganisering av sammenslåingsprosessen
 • Status for kommunene og identifisering av beste praksis
 • Politisk og administrativ organisering av ny kommune
 • Lokaldemokratiutvikling
 • Utvikling av koordinerte og helhetlige tjenester
 • Innbyggerdialog, kommunikasjon og identitetsbygging
 • Bemanning av ny kommune
 • Felles lederutvikling
 • Utvikling av felles arbeidsgiverpolitikk
 • Selskapsorganisering og eierskap i den nye kommunen

Vi kan også tilby fleksible samarbeidsavtaler der vi bistår etter behov, dvs. ingen forpliktelser om omfang av kjøp av tjenester. Kommunen er sikret en kontaktperson inn mot KS-Konsulent og denne kontaktpersonen kan også bistå med informasjon om hvem i KS som kan svare på aktuelle spørsmål i prosessen.  

Kontakt

Kristine C Hernes

Kristine C Hernes

Seniorrådgiver

Kontakt

Ingjerd Astad

Ingjerd Astad

Seniorrådgiver