Politisk organisering

Politiske organisering danner rammene for det politiske arbeidet i kommunen eller fylkeskommunen.

All makt i kommunestyret eller i utvalgene? Skal man ha hovedutvalg, sektorutvalg, driftsutvalg, komiteer, adhoc-komiteer eller ingen komiteer? Skal man ha stort eller lite kommunestyre? Er parlamentarisme en farbar vei for vår kommune? Det er mange måter å organisere det politiske arbeidet i en kommune på og det finnes ingen fasit for hvordan dette skal gjøres. Men de valg man tar legger føringer for hvordan det politiske arbeidet i kommunen skal fungere, og for hvordan maktfordelingen skal være. Det er derfor viktig at man har gode og inkluderende prosesser som gir grunnlag for å reflektere over hva man ønsker å oppnå med den politiske organiseringen i en kommune.

KS-Konsulent har lang og relevant erfaring med spørsmål knyttet til temaer rundt politisk organisering og kan bistå med:

  • Foredrag om fordeler og ulemper ved valg av ulike modeller
  • Evalueringer av dagens politisk struktur
  • Erfaringsbasert kompetanseoverføring fra et stort antall tilsvarende prosesser i andre kommuner
  • Rådgivning/drøftingspartner for ordfører og formannskap