Samspill pol - adm

Folkevalgt - programmet er et av mange tilbud som KS har til sine medlemmer og som tilbys den enkelte kommune i hver valgperiode. Dette programmet gir en nyttig læringsprosess for de folkevalgte og kan anbefales.

Noen kommuner og fylkeskommuner ønsker å sette temaet på dagsorden utover det man har fått jobbet med i lys av folkevalgtprogrammet. 

Omstillingsprosesser avdekker for eksempel ofte et behov for å avklare samspillet mellom politisk nivå og administrativ ledelse.

Arbeid med godt samspill kan for eksempel omhandle

  • Hva kjennetegner godt samspill? Hvor er vi i dag? Hva er ambisjonsnivået vårt?
  • Hva må administrasjonen gjøre for å spille de folkevalgte god? Hva må de folkevalge gjøre for å spille administrasjonen god?
  • Hva er politikk og hva er fag/administrasjon?
  • Hvilke prinsipper skal vi ha for god samhandling?
  • Hvordan vil vi beskrive de ulike rollene folkevalgte har? Hvordan vil vi besrive administrasjonens rolle?
  • Hvordan praktisere delegeringsreglementet og sikre god rapportering til politisk nivå?