Om oss
Foto: KS.

Om oss

KS-Konsulent as er et konsulentselskap som er heleid av KS, Kommunsektorens organisasjon. KS-Konsulent arbeider i tråd med KS' verdigrunnlag og policy.

Vi skal levere etterspurte konsulenttjenester til kommuner, fylkeskommuner og kommunalt eide bedrifter i tråd med KS' satsingsområder.

Klikk her for å se alle medarbeidere Jobbe i KS-Konsulent?

KS-Konsulent ble etablert i 1998 og var en egen enhet i KS fram til vi ble skilt ut som eget datterselskap i august 2005. KS-Konsulent er i dag et rent konsulentselskap og alle våre rådgivere har bred erfaring fra kommunal sektor.

Hvert år jobber selskapets rådgivere med over 150 av Norges kommuner og fylkeskommuner. Vi har et faglig samarbeid med KS og utfører hvert år en rekke oppdrag for KS i deres arbeid med ulike typer nettverk, seminarer og konferanser. KS-Konsulent møter dermed langt over halvparten av alle kommuner og fylkeskommunene hvert år. Dette gir KS-Konsulent en unik kompetanse på kommunal sektor og mulighet til å gå rett på sak.

Vårt viktigste kjennetegn er at vi ønsker å skreddersy våre tjenester i dialog med oppdragsgiver. Vi er opptatt av å overføre mest mulig av vår kompetanse, verktøy og arbeidsmetoder til oppdragsgiver i alle deler av prosessen for å sikre læring og varige resultater.

Vi holder til i Kommunenes Hus i Oslo, Haakon VIIs gt 9, vis a vis Nationaltheatret stasjon.

Kontakt

Kristine C Hernes

Kristine C Hernes

Daglig leder