• Om oss
  • Seniorrådgiver – Helse og velferd

Seniorrådgiver – Helse og velferd

Har du engasjement for kommuners og fylkeskommuners samfunnsoppdrag? Kjenner du mulighets- og utfordringsbildet innenfor helse- og velferdsområdet, gjerne innen fagområder rettet mot mennesker med utviklingshemming, psykisk helse og rus?

Har du lyst til å bidra til at vi skal bli et enda mer toneangivende selskap i utviklingen av framtidens kommuner og fylkeskommuner?

KS-Konsulent AS (KS-K) har et bredt fagmiljø og vi arbeider blant annet med lederutvikling, organisasjonsutvikling, tjenesteanalyser, helhetlig planlegging, strategiutvikling, innovasjon og tjenestedesign, digitalisering og samskaping.

 

For de rette kandidater kan vi tilby:

•  Spennende oppgaver og et bredt fagmiljø

•  Faglige utviklingsmuligheter

•  Konkurransedyktige betingelser med grunnlønn, resultatlønn og offentlig pensjonsordning i KLP.

KS-K samarbeider nært med ulike fagmiljø i KS og vi har et bredt nettverk inn mot universiteter og høgskoler, og norske og nordiske konsulentmiljø.

 

Hvilke kvalifikasjoner er vi på jakt etter?

Du har mange års kommunal ledererfaring og gode resultater fra helse- og velferdsområdet, du har erfaring med å påvirke andre gjennom veiledning og rådgivning, og du brenner for å jobbe med utvikling!


Du må ha stor evne til å:

•  se helhet og sammenheng, både innenfor helse- og velferdsområdet og på tvers av alle tjenesteområder
•  analysere og identifisere utviklingsbehov, og utvikle planer for beste praksis og neste praksis i samarbeid med oppdragsgiver
•  være kontekstuell og skreddersy effektive utviklingsprosesser i samarbeid med oppdragsgiver
•  utfordre oppdragsgiver og forplikte deg i forhold til mål og resultater
•  videreutvikle oppdragsgivers kompetanse og overføre gode verktøy og arbeidsmetoder


Din CV har gjerne disse elementene:

•  Relevant utdanning innenfor fag og/eller ledelse, fortrinnsvis på masternivå
•  Kommunal eller fylkeskommunal ledererfaring (virksomhetsleder/kommunalsjef)
•  Erfaring med samarbeid og mobilisering i utviklingsprosesser

 

Hva karakteriserer deg som person?

Du er målrettet, og liker å jobbe selvstendig så vel som i team. Du er relasjonssterk og ivrer etter å videreutvikle og dele din kompetanse internt og eksternt. Du er god til å lytte og til å formidle med engasjement, og du kan skrive tekster som holder et høyt faglig nivå. Du må gjerne like å tenke «utenfor boksen»!

Rådgivere i KS-K har stor reisevirksomhet da våre oppdragsgivere er spredt over hele landet. Til gjengjeld kan din hjemmebase være hvor som helst i Norge.

 

Send din søknad til konsulent@ks.no Ta gjerne kontakt med daglig leder Kristine Hernes, 476 06 850, kristine.hernes@ks.no eller Geir Johan Hansen, 416 77 452 geir.johan.hansen@ks.no.

Søknadsfrist: 27. mars 2020.