• Om oss
  • Seniorrådgiver – Analyse og utvikling

Seniorrådgiver – Analyse og utvikling

Har du engasjement for kommuners og fylkeskommuners samfunnsoppdrag? Kjenner du mulighets- og utfordringsbildet og driverne innenfor kommunesektoren? Har du lyst til å bidra til at vi skal bli et enda mer toneangivende selskap i utviklingen av framtidens kommuner og fylkeskommuner?

KS-Konsulent AS (KS-K) har et bredt fagmiljø og vi arbeider blant annet med lederutvikling, organisasjonsutvikling, generell analyse og tjenesteanalyser, kurs innenfor analyse og statistikk, helhetlig planlegging, strategiutvikling, innovasjon og tjenestedesign, digitalisering og samskaping.

 

For de rette kandidater kan vi tilby:

•  Spennende oppgaver og et bredt fagmiljø

•  Faglige utviklingsmuligheter

•  Konkurransedyktige betingelser med grunnlønn, resultatlønn og offentlig pensjonsordning i KLP.

KS-K samarbeider nært med ulike fagmiljø i KS og vi har et bredt nettverk inn mot universiteter og høgskoler, og norske og nordiske konsulentmiljø.

 

Hvilke kvalifikasjoner er vi på jakt etter?

Du har solid erfaring med å arbeide med utvikling og analyse i kommunal sektor, gjerne ledererfaring og har gode resultater fra analyse- og utviklingsarbeid, du har erfaring med å bruke kunnskapsgrunnlag i prosesser og rådgivning, og du brenner for å jobbe med utvikling!


Du må ha stor evne til å:

•  se helhet og sammenheng på tvers av alle tjenesteområder
•  kjenne makrobilde og utviklestrender, og skreddersy analyser og kunnskapsgrunnlag som underlag i utviklingsprosesser.
•  God kjennskap til kommuneøkonomi og kommunal tjenesteproduksjon.
•  analysere og identifisere utviklingsbehov, og gi råd om utviklingsretninger og tiltak for beste praksis og neste praksis i samarbeid med oppdragsgiver
• være kontekstuell, utfordre og skreddersy effektive utviklingsprosesser i samarbeid med oppdragsgiver
•  videreutvikle oppdragsgivers kompetanse og overføre gode verktøy og arbeidsmetoder


Din CV har gjerne disse elementene:

•  Relevant utdanning innenfor fag og/eller ledelse, fortrinnsvis på masternivå
•  Kommunal eller fylkeskommunal ledererfaring (fagledelse/kommunalleder/sjef)
•  Roller i skjæringspunktet politikk administrasjon

 

Hva karakteriserer deg som person?

Du er målrettet, og liker å jobbe selvstendig så vel som i team. Du er relasjonssterk og ivrer etter å videreutvikle og dele din kompetanse internt og eksternt. Du er god til å lytte og til å formidle med engasjement, og du kan skrive tekster og talmateriale som holder et høyt faglig nivå. Du må gjerne like å tenke «utenfor boksen».

Rådgivere i KS-K har stor reisevirksomhet da våre oppdragsgivere er spredt over hele landet. Til gjengjeld kan din hjemmebase være hvor som helst i Norge.

 

Send din søknad til konsulent@ks.no Ta gjerne kontakt med daglig leder Kristine Hernes, 476 06 850, kristine.hernes@ks.no eller gruppeleder Olve Molvik, 900 29 364, olve.molvik@ks.no for en nærmere prat.

Søknadsfrist: 27. mars 2020.