Styret

Styret i KS-Konsulent as består av følgende personer:

Styreleder Kari Hilde Høvik
kari.hilde.hovik@joblearn.no
481 44 939

Nestleder Bjørg Ravlo Rydsaa
bjorg.ravlo.rydsaa@gmail.com
913 89 985

Styremedlem Geir Runar Johannessen
geir.runar.johannessen@ks.no
970 18 338

Styremedlem Lars Bjerke
lars.bjerke@asker.kommune.no
990 80 820

Styremedlem Hildegunn Andreassen
hildegunn.andreassen@ks.no
481 13 681

Varamedlem Helene Arholm
helene.arholm@ks.no
958 51 187

Varamedlem Marlen Faannessen
marlen.faannessen@ks.no
908 34 016