Vår forretningsidé
Presentasjon av hjemmearbeid. Kurs i tjenestedesign del II, 2016.

Vår forretningsidé

Vår forretningsidé er å levere etterspurte konsulenttjenester som bygger på KS' verdier og policy.

KS-Konsulent er heileid av KS og vi arbeider til enhver tid med flere av KS' satsingsområder.

All vår rådgivning skal ta utgangspunkt i kommunens eller fylkeskommunens behov.Vi tror at etterspurte konsulenttjenester kommer som et resultat av en genuin innsikt i kommunesektoren gjennom kompetanse på fag, organisasjon og ledelse. KS-Konsulent arbeider hvert år med over 150 kommuner og fylkeskomuner. Vi samarbeider med KS innenfor en rekke fagområder, vi bruker KS FoU-ordning aktivt og vi samarbeider med universitet og høyskoler, og norske og nordiske konsulentmiljøer. Alle rådgivere i KS-Konsulent har bred erfaring fra kommunal sektor.

Hvert år jobber KS-Konsulent også med kommunalt eide bedrifter, både på styrenivå og administrasjonsnivå. Vi har arbeidet med KS' bedriftsmedlemmer fra alle de ulike bransjene og vi samarbeider med KS-Bedrift (arbeidsgiver- og interesseorganisasjon for KS' bedriftsmedlemmer) om oppdrag ved behov.

Klikk her for å se alle medarbeidere

Kontakt

Åsbjørn Vetti

Åsbjørn Vetti

Seniorrådgiver