Visjon og verdier
Alle landets ordførere samlet på trappen foran slottet. Foto: KS.

Visjon og verdier

Vår visjon er Kompetente kommuner – lokale løsninger

Kunnskapen om innbyggernes behov og lokalsamfunnets utviklingsmuligheter er størst i kommunene og fylkeskommunene selv. Dette er selve grunnsteinen som vårt lokaldemokrati hviler på. KS-Konsulent skal hjelpe oppdragsgivere med å utvikle best mulige velferdstjenester og en positiv utvikling ut fra lokalsamfunnets og regionens egne forutsetninger. Det skal vi for det første gjøre ved å tilby rådgivning med inngående kjenskap til kommunal sektor. For det andre skal vi legge opp til prosesser som sikrer mest mulig kunnskapsutvikling, gjensidig læring og kompetanseoverføring mellom KS-Konsulent og oppdragsgiver, og mellom ulike oppdragsgivere som vi arbeider med.

Våre verdier er Utfordrende og Dedikert

Våre oppdragsgivere er kompetente kunnskapsorganisasjoner som søker konsulentbistand for å øke sin utviklingskraft. Vi skal jobbe systematisk for å identifisere utviklingsbehov og skreddersy effektive prosesser i nært samarbeid med oppdragsgiver. Vi skal utfordre våre oppdragsgivere på deres praksis og forplikte oss i forhold til de mål og resultater som oppdragsgiver definerer. Og vi skal gjøre det vi kan for å videreutvikle oppdragsgivers kompetanse og bidra med gode verktøy og arbeidsmetoder.

Klikk her for å se alle medarbeidere

 

Jobbe i KS-Konsulent?