Kommunekompasset

Er din kommune en lærende organisasjon som fremmer utvikling gjennom involvering? Har dere et tydelig helhetlig styringssystem som fremmer resultatfokus? Er dere på jakt etter en metode for å kartlegge dagens kommunesammenslutningsprosess?

Da kan Kommunekompasset være verktøyet for dere.

Kommunekompasset er et verktøy for å vurdere hvordan kommunens forvaltningspraksis (styring, ledelse, drift og utvikling) er bygget opp, forankret og etterlevet. Verktøyet er tilpasset den kommunale virkelighet og brukes i et stort antall kommuner over hele verden. Flere prosesser rundt nye kommunesammenslutninger (nye Moss, nye Lindesnes, nye Heim, mfl.) har valgt å benytte Kommunekompasset som evalueringsverktøy for å kartlegge dagens forvaltningspraksis, samt stake ut kursen for ny kommune.

Kommunekompasset vurderer og måler kommunens forvaltningspraksis gjennom å undersøke 164 organisasjonsprosesser/verktøy som en kommune bør ha. Disse er fordelt på 8 områder av den kommunale forvaltningen:

  1. Offentlighet og demokrati
  2. Tilgjengelighet, innbygger og brukerorientering
  3. Politisk styring og kontroll
  4. Lederskap, ansvar og delegasjon
  5. Serviceutvikling og effektivitet
  6. Kommunen som arbeidsgiver
  7. Utviklingsstrategi og lærende organisasjon
  8. Kommunen som samfunnsutvikler

På hvert av disse områdene måles kommunen opp mot” idealkommunen”. På bakgrunn av dette gis en skår for å bedømme hvor god kommunens resultater er i forhold til dette idealet. Maksimal skår for hvert fokusområde er 100 poeng, slik at man til sammen totalt kan oppnå 800 poeng.

Kommunekompasset måler ikke resultatene av den kommunale virksomhet, men gir beskrivelse indikasjon på hvordan de interne kommunale prosesser fungerer, og er således med på å forklare hva kommunen gjør for å skape gode resultater.

Kommunekompasset er et felles verktøy som både KS i Norge og SKL i Sverige anbefaler kommunen å bruke. Verktøyet er identisk for begge land og ca 70 norske og 150 kommuner har gjort en eller flere Kommunekompassevalueringer. SKL har laget denne videoen som forteller mer om Kommunekompasset: https://www.youtube.com/watch?t=293&v=4ikGHhE2mlM.

Upplands-Väsby er en svensk kommune som har brukt Kommunekompasset systematisk i flere år. Se dem fortelle om sin erfaringer her; https://www.youtube.com/watch?v=ISe7B4RrdGo

Vanylven kommune bruker Kommunekompasset i sitt systematisk utviklingsarbeid og har totalt gjennomført tre Kommunekompassevalueringer. Klikk på videre lesning nedenfor for å se deres siste evalueringsrapport.