Evalueringer

En lang rekke kommuner gjennomført større omstillinger som har medført utflating av strukturer, ny politisk organisering, resultatfokusering av lederne, økonomisk omstilling etc.

Alt sammen for å vri ressursbruken fra administrasjon til tjenesteproduksjon, brukerorientere kommunen, ansvarliggjøre administrasjonen og gjøre politikerne mer strategisk orientert. Men har det hatt noen effekt?

Spørsmålet er ikke hva du har tenkt og gjort, men hva du har oppnådd. Er din kommune der dere planla at den skulle være når dere satte i gang med omstillingen? Har dere nådd de mål dere satt dere? Er det behov for å analysere, lære av erfaringene og å sette i verk korrigerende tiltak?

KS-K har lang og bred erfaring med evaluering av omstillingsprosesser i kommunal sektor. Dette gjelder både på politisk og administrativt nivå, samt på økonomi-, system- og resultatdimensjonen. KS-K har gjennomført over 50 evalueringer av norske kommuner og har meget gode verktøy, og rådgivere med bred og relevant erfaring.