Selskapsorganisering

Kommuner og fylkeskommuner kan etablere selskaper. Det er eiers ansvar å sikre en selskapsform som er tilpasset virksomhetens formål, eierstyringsbehov, markedsmessige forhold og konkurranseregelverket.

Skal selskapet ta risiko og operere i et marked bør det etableres et selskap med begrenset ansvar. Der selskapet skal yte tjenester til eierne i egenregi kan både interkommunale selskap og foretak være hensiktsmessige former.

KS-Konsulent kan bistå med: 

• Rådgivning ved etablering, fusjoner og oppløsning av selskaper

• Rådgivning ved valg av selskapsform

• Rådgivning ved utarbeidelse og revidering av selskapsstrategi, selskapsavtaler eller vedtekter