Barnevern

Barnevern

KS-Konsulent ønsker å bidra til et bærekraftig barnevern for fremtiden. Vi har jobbet med barnevern over flere år og har nå opprettet et eget fagteam for å bli enda bedre til å møte kommunenes behov.

Barnevernet i Norge er inne i en spennende utvikling med vekt på kompetanseløft og økt ansvar til kommunene. Målet er å få større og sterkere barnevernstjenester med bedre forutsetninger for å kunne ivareta et mer helhetlig ansvar og hjelpe barna der de bor. 

For at kommunene skal kunne overta et større ansvar ser vi at mange kommuner nå etterspør bistand til å heve kompetansen i det kommunale barnevernet, både på leder- og medarbeidernivå. Kommunene ønsker også å utvikle samhandlingen mellom barnevernet og andre tjenester, økt innsikt gjennom tjenesteanalyser for å kunne drive god folkevalgt og administrativ styring, og legge til rette for god drift og utvikling.

Vi jobber både med kommunale og interkommunale barnevern, og bistår også i forbindelse med kommunesammenslåinger.

 

Vi kan bistå med:

  • Organisasjonsutvikling og kompetansebygging i lys av ny barnevernsreform
  • Utvikling av barnevernet som samhandlingsaktør
  • Tjenesteanalyse – vurdering av økonomi og kvalitet
  • God folkevalgt og administrativ styringsdialog
  • Internkontroll
  • Veiledning av barnevernledere
  • Utvikling av det gode lederteamet
  • Hvordan jobbe med rekruttering for framtidas barnevern?