Ekstern vurdering

Ekstern vurdering

KS – Konsulent kan tilby ekstern vurdering for din skole eller dine skoler. Ekstern vurdering er en måte å få hjelp til å vurdere seg selv.

KS – Konsulent kan tilby ekstern vurdering for din skole eller dine skoler. Alle kommuner skriver en tilstandsrapport hvert år der nå-tilstand i skolene beskrives gjennom praksisfortellinger og nøkkeltall som hentes ut fra skoleporten. Tilstandsrapporten skal også si noe om hvordan skolen skal løse utfordringer, hvilke områder de vil forbedre og hva de har som satsinger framover og den skal behandles politisk.

Ekstern vurdering er en måte å få hjelp til å vurdere seg selv. Med utgangspunkt i målene skolen har satt for seg selv kan man be om hjelp til å vurdere hvordan det går med disse målene. Ekstern vurdering er en metodikk som ble utviklet av lærere i Hardanger og Voss. Metodikken ble videre tatt i bruk av Utdanningsdirektoratet (Udir) i flere prosjekter. På Udir sine hjemmesider ligger informasjon om hvordan ekstern vurdering kan foregå i deres prosjekter.

Ekstern vurdering gjennomføres på skolen på ca. 5 virkedager inklusiv forarbeid og rapport. Noe mer tid må beregnes ved store skoler. Forarbeidet er å utvikle kjennetegn på god praksis på bakgrunn av skolens målsettinger. Skolen skal selv godkjenne og justere kjennetegnene. Ståstedsanalysen er et godt utgangspunkt for å utvikle kjennetegnene. Kjennetegnene er en beskrivelse av skolen slik den ønsker å være. Kjennetegnene er et ønsket fremtidsbilde for skolen.

Den som er ekstern vurderer utvikler en samtaleguide på bakgrunn av kjennetegnene og gjennomfører intervju med alle ansatte, FAU og elver, gjerne elevråd. Intervjuene blir skrevet ned og slettes etter at rapporten er overlevert. I samme tidsrom som intervjuer gjennomføres, går den som er ekstern vurderer på observasjonsrunder på skolen for å lete etter de kjennetegn på god praksis som skolen ønsker å sette søkelys på. Funnene speiles opp mot kjennetegnene og vurderne beskriver ut fra det skolens sterke sider og skolens forbedringsområder.

Rapport overleveres til et samlet kollegium og det er viktig at skoleeiere er tilstede, både politisk og administrativt. Ekstern vurdering er en støtte til ledelsen ved skolen for å jobbe med sitt utviklingsarbeid i organisasjonen.