Fra rammeplan til opplevd kvalitet for det enkelte barn

Fra rammeplan til opplevd kvalitet for det enkelte barn

Barnehagens rammeplan har et sterkt fokus på barnehagen som lærende organisasjon og ansattes ansvarlighet for kvalitetsarbeidet. Planen er tydelig på barnehageeiers ansvar, ledelsens ansvar og personalets ansvar.

KS-Konsulent as har oppdrag i flere kommuner med fokus på:
 
 • Barnehagen som lærende organisasjon
 • Implementering av rammeplan fra beskrivelser og intensjoner i planer til opplevd kvalitet for det enkelte barn
 • Lederutviklingsprogram for pedagogiske ledere
 • 10- FAKTOR og mestringsorientert ledelse i barnehagen
 • Planleggingsdager for hel barnehagesektor og enkeltbarnehager
 • Barnehagens kvalitetsarbeid som avgjørende i det helhetlige utdanningsløpet.  
 • Kvalitetsoppfølging i barnehager
 
KS-Konsulent as jobber sammen med kommuner om helhet og sammenheng i oppvekstsektoren med et særlig fokus på barnehagens avgjørende bidrag for å fremme høy grad av livsmestring for barn og unge. Viktige tilnærminger:
 
 • Tillit og rolleklarhet mellom styring – ledelse og profesjonsutøvere
 • Anerkjennelse for ulike profesjonskompetanser i en helhetlig oppvekstsektor
 • Mestringsorientert ledelse i barnehagen
 • Oppfølging i den enkelte barnehage tett på medarbeidernes praksis
 
KS-Konsulent as sitt oppvekstteam har medarbeidere med solid erfaring med ledelse av barnehagesektoren og kan bistå kommuner, sammen med barnehagens dedikerte medarbeidere, med ledelse- og organisasjonsutvikling i barnehagesektoren som fremmer ønsket kvalitet  

 

Kontakt

Jørn-Arild Mikkelsen

Jørn-Arild Mikkelsen

Seniorrådgiver