Growth Mindset

Growth Mindset

Hva er Growth Mindset, og hvordan kan Growth Mindset påvirke læring, utvikling og endring, individuelt og kollektivt, på alle nivå i organisasjonen?

Growth Mindset er en måte å tenke på som fremmer læring, utvikling og endring, i motsetning til Fixed Mindset som hindrer det samme. Growth- og Fixed-mindset-begrepene stammer fra Carol Dweck, professor i psykologi ved Stanford University.  Gjentatte undersøkelser viser at vårt mindset påvirker læring og utvikling, motivasjon og selvregulering. Vi er alle en blanding, og har områder der vi har større grad av Growth Mindset eller Fixed Mindset. Men når vi bevisstgjøres våre «Fixed-mindset-triggers» er det lettere å håndtere og utfordre områder der vi har Fixed Mindset og dermed fremme større grad av Growth Mindset. Feedback kan bidra til at mennesker blir mestringsorienterte, og dermed i større grad bidrar til å utvikle en Growth Mindset-kultur, et mestringsklima i organisasjonen. De som er mestringsorienterte griper og håndterer utfordringer i større grad, og får i større grad utnyttet sitt potensiale fremfor dem som er prestasjonsorienterte.
 
KS-Konsulent opplever økende interesse og nysgjerrighet for hva Growth Mindset kan bety for en organisasjons utvikling-, lærings- og endringskompetanse. Vi opplever at Growth Mindset sammenfaller i svært stor grad med livsmestringsoppdraget som fremheves i alle nyere nasjonale styringsdokumenter, i tillegg til at Growth Mindset blir en del av den røde tråden for kommuner og fylkeskommuner som bruker medarbeiderundersøkelsen 10-FAKTOR.  Interessen og oppdrag spenner fra hele kommuner (Karmøy kommune), fylkeskommuner (Folkehelseprogrammet i Oppland), enkelte grunnskoler (Storøya skole) og videregående skole (Amalie Skram videregående). Carol Dwecks forskning og teorier blir i tillegg ofte koblet til oppdrag som ikke er rene Growth Mindset oppdrag.
 
Vi er opptatt av at det vi bistår med skal henge sammen og gi nytteverdi til dem som mottar bistanden. Derfor er skreddersøm til oppdragsgiver vårt varemerke. 
 

Tema for en eller flere dagers samlinger kan være:

  • Hva er Growth Mindset, og hvilken påvirkning kan det ha på læring, utvikling og endring? 
  • Hvordan få Growth Mindset til å virke i praksis på individuelt og kollektivt nivå? 
  • Hvordan ser en Growth Mindset-kultur ut og hvordan fremme en Growth Mindset –kultur i organisasjonen? 
  • Hvordan henger Growth Mindset sammen med fagfornyelsen og dybdelæring?
  • Hvordan henger Growth Mindset sammen med mestringsorientert ledelse?
  • Hvordan henger Growth Mindset sammen med vurdering for læring og læringsfremmende tilbakemeldinger?
  • Hvordan henger Growth Mindset sammen med styrkebasert ledelse?