Skoleledelse i koronaens tid ...og tiden deretter

Skoleledelse i koronaens tid ...og tiden deretter

Du har eksamen i ledelse – daglig. Du har utviklingsarbeid fortløpende på agendaen – raskere, mer og større enn noen gang. Ansatte går ut av komfortsonen sin, og viser en fleksibilitetsvilje du ikke trodde var mulig.

Skolen øker sin digitale kompetanse på et par måneder som overgår de siste årene med digital satsing. Du er skoleleder i koronaens tid. En tid ingen så komme, som vi ikke vet omfanget og langtidskonsekvensene av. En annerledes vår, en usikker tid - en tid for læring?

Les hele artikkelen i lenken under.

SkoleledelseIKoronaensTid_web.pdf

Kilde: Skolelederen | www.skolelederforbundet.no