Mindset-konferansen 2017
Fra Mindset-konferansen 2017: Marlen Faannessen (KS-K), Åsbjørn Vetti (KS-K), Martin Renton (Challenging Learning), Carol Dweck (Stanford University), Ingelin Burkeland (KS-K) og Espen Esmark (Haukås skole, Bergen). Foto: Challenging Learning.

Mindset-konferansen 2017

Over 400 deltakere var samlet i Klingeberg kino i Oslo den 15. august for å lære mer om hvordan man kan fremme Growth Mindset. Her finner du alle lysarkene fra konferansen.

Hovedforelserne Carol Dweck og Martin Renton viste betydningen av at barn er aktive og medvirkende og utvikler et rikt språk og god forståelse for egen læring.

- Nøkkelen ligger i å fokusere på læringsprosessen. Gi tilbakemelding på innsats, på strategier, på det barnet gjorde som var lurt. Det gir lærinmgsmotivasjon. Lær barn at læring innebærer å streve - "The fabulous struggle". Det fremmer Growth-Mindset, en læringsfremmende tenkemåte.  

Presentasjoner fra konferansen:

Introduksjon, seniorrådgiver Ingelin Brukeland, KS-Konsulent

The jorney to a growth mindset, professor Carol Dweck, Stanford University

Growth Mindset in Learning: Connecting to the Classroom, Director of Consultancy, Training and Development Martin Renton, Challenging Learning

Growth Mindset i norsk kontekst, Espen Esmark, avdelingsleder Haukås skole og Ingelin Burkeland, seniorrådgiver KS-Konsulent

Growth Mindset i norsk utdanningspolitisk kontekst, Marlen Faannessen og Ingelin Burkeland, seniorrådgivere, KS-Konsulent

Oppsummering og avrunding, seniorrådgiver Ingelin Burkeland, KS-Konsulent

 

Program

Mindset-konferansen ble gjennomført som et samarbeid mellom Challenging Learning, KS Utdanning og KS-Konsulent. 

Hva er Growth Mindset? Hva kan KS-Konsulent tilby?

Kontakt

Ingelin Burkeland

Ingelin Burkeland

Seniorrådgiver

Kontakt

Marlen Faannessen

Marlen Faannessen

Seniorrådgiver