Hva kan KS-Konsulent tilby?

Hva kan KS-Konsulent tilby?

Growth Mindset er en måte å tenke på som fremmer læring, utvikling og endring, i motsetning til Fixed Mindset som hindrer det samme. Begrepene stammer fra Carol Dweck, professor i psykologi ved Standford University.

Growth Mindset er en måte å tenke på som fremmer læring, utvikling og endring, i motsetning til Fixed Mindset som hindrer det samme.  Begrepene stammer fra Carol Dweck, professor i psykologi ved Standford University.  Dweck forsker på hvilken betydning mindset, vår måte å tenke på, har for den enkeltes læring og utvikling, hva som fremmer ulike typer mindset og hvordan mindset påvirker den enkeltes motivasjon og selvregulering. Dweck har forsket på dette siden 70-tallet, og arbeidet hennes er ansett å ha stor betydning innenfor ulike områder som «de første årene», utdanning, arbeidslivet, idrett, og samliv mellom mennesker. Med andre ord innenfor alle områder der vår måte å tenke på kan få betydning for hvordan vi samhandler, lærer og utvikler oss.

Carol Dweck løfter blant annet frem effekten av «å rose rett».  Det vil si om man roser barn på en måte som bidrar til at de blir mer mestringsorienterte fremfor prestasjonsorienterte eller konkurrerende. Dweck finner at barn som er mestringsorienterte, og som dermed utvikler et Growth Mindset, i større grad griper og håndterer utfordringer, og dermed lærer mer, enn barn som er prestasjonsorienterte.

Gjennom Dweck sin forskning kommer det frem at Growth Mindset gir store effekter for barns læring og utvikling. Dette er forklaringen på hvorfor Growth Mindset nå er på full fart inn i norsk barnehage og skole, og forklaringen på hvorfor vi i KS-Konsulent har bygget opp vår kompetanse på dette. 

 

Hva KS-Konsulent kan tilby

KS-konsulent ønsker å bidra til hvordan man på den enkelte barnehage og skole sammen kan arbeide for å få Growth Mindset ut i praksis. Vi tilbyr innføring og oppfølging i form av enkeltstående samlinger med vekt på praktiske eksempler og øvelser, flerdagssamlinger, samt veiledning over tid både til enkelte virksomheter og kommuner.  Vi har positiv erfaring med å involvere foresatte for å skape en Growth Mindset kultur på skolen og/eller barnehagen, og bidrar gjerne også inn på foresattemøter-/kvelder.  KS-Konsulent sitt varemerke er skreddersøm, vi er derfor opptatt av å tilpasse, ivareta og imøtekomme det den enkelte virksomhet og/eller kommune måtte ønske i arbeidet med Growth Mindset.

Kontakt

Ingelin Burkeland

Ingelin Burkeland

Seniorrådgiver

Kontakt

Marlen Faannessen

Marlen Faannessen

Seniorrådgiver