Oppvekstholisme i Lillehammer
Foto: Lillehammer kommune.

Oppvekstholisme i Lillehammer

I Lillehammer kommune ønsket sektorleder å bygge et lederteam med et formål om å sikre, vurdere og utvikle kvalitetsarbeidet. Hvordan jobbet vi med oppvekstholisme i sektor for utdanning, oppvekst og kultur?

Lillehammer kommune har organisert arbeidet med barn og unge i sektor oppvekst, utdanning og kultur. Sektoren ble samlokalisert høsten 2016, og dette ga nye muligheter for å sette fokus på en mer samordnet og koordinert innsats i kvalitetsarbeidet rundt barn og unge. Sektorleder ønsket å bygge et lederteam med et formål om å sikre, vurdere og utvikle kvalitetsarbeidet. KS-konsulent AS fikk oppdraget om å lede prosessen med følgende tilnærming:

  • å bygge lederkapasitet i et godt fungerende lederteam
  • å bygge en felles kultur ved å utarbeide et felles verdisett, felles menneskesyn og felles mål for sektoren
  • utvikle strategier for implementering av ønsket kultur i alle tjenesteområder
  • utvikle strategier for en ønsket strukturkvalitet i sektoren som bidrar til at ledelse på alle nivå sikrer, vurderer og utvikler god og ønsket kvalitet
  • utvikle strategier for forpliktende samhandling som fremmer en holistisk tilnærming til barn og unge i Lillehammer kommune.

Arbeidet med lederteamet satte fokus på hva formålet med teamet skulle være. En prosess i teamet resulterte i formålsformuleringen:

«Formålet med lederteamet skal være ledelse for utvikling av samordna tjenester i sektoren. Lederteammøtet skal være en arena for læring, motivasjon og mestring for den enkelte.»

Med dette som utgangspunkt utviklet lederteamet, gjennom medskapende metoder og prosesser, riktige saker som skulle tilhøre lederteamet som speilet formålet.

Å bygge en kulturplattform for sektoren ble viktig for lederteamet. Sektorleder laget sitt forslag til visjon, og skapte forståelse og innsikt rundt denne i lederteamet. Visjonen for sektoren ble: «God samordnet innsats gir trygget, kompetanse og livsmestring!»  Visjonen skal gjelde for alle tjenesteområder i sektoren.

Videre utviklet lederteamet en verdiplattform: «OUK skal kjennetegnes ved profesjonalitet, respekt og ansvarlighet!» Teamet utviklet kjennetegn på handlinger og holdninger som skal fremme de tre verdiordene i lederteamet, og utviklet metoder for tilsvarende implementeringsprosesser i det enkelte tjenesteområde og den enkelte organisasjon.

For å skape et balansert forhold mellom oppgave og relasjon i lederteamet utviklet teamet kjennetegn på ønsket struktur og kultur i et lærende lederteam.

Oppdraget avsluttes i første omgang med en studietur til Holbæk kommune i Danmark med intensjon og formål om å lære om innovative tilnærminger til en holistisk tenkning.

Kontakt

Jørn-Arild Mikkelsen

Jørn-Arild Mikkelsen

Seniorrådgiver